За нас

Строителна компания „Тодоров и син 99” ООД е правоприемник на „Тодоров и син 99” ЕООД, основана през 2010 г., със седалище и адрес на управление гр. Несебър.

Научете повече
Обекти

През годините сме реализирали над 125 проекта, а някои от тях са собствени инвестиционни.

Научете повече
Дейности и механизация

В нашата дейност ежедневно използваме и различни подизпълнители за специализирани дейности. За обезпечаване качественото и навременно изпълнение на строителните процеси фирмата разполага със собствена материално-техническа база.

Научете повече

Основната дейност на дружеството е комплексно строителство и реконструкция на жилищни, обществени и промишлени сгради, хотели и търговски обекти.