Обекти

Производствено - складова сграда

Производствено - складова сграда

Производствено - складова сграда за метални палети с административно-битова част, гр. Монтана