Производствено - складова сградаОписание:

Производствено - складова сграда за метални палети с административно-битова част, гр. Монтана