Център за годишни технически прегледиОписание:

Център за годишни технически прегледи с.Просеник, общ.Руен