Православен храм "Свети Димитър"Описание:

Православен храм "Свети Димитър", с.Савино, общ.Тунджа